fronton en san bartoLOmÉ

Parcela SZ_EP 01 del Sector Larrakoetxe, Leioa. Bizkaia
2021
Frontón cubierto en el barrio 
San Bartolomé de Leioa.